Elkezdődtek a nagy, akár 75%-os kedvezmények! 

info@xhaztartas.hu

Vásárlási feltételek

Bevezető rendelkezések

Az Eladó az exclusive essential export s.r.o. (korlátolt felelősségű társaság), székhelye: V jámě 1371/8, 110 00 Prága – Nové Město, nyilvántartási szám: 24148466, közösségi adószám: CZ24148466. A társaság bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 183099 lajstrom­számon (a továbbiakban: „Eladó“).

Az Eladó a webáruházat a www.xhaztartas,hu weboldal (a továbbiakban „honlap“) webes felületén üzemelteti (a továbbiakban: „webes felület“). Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek nyelve a magyar. . Az áru Eladótól, vagy fuvarozótól történő átvételével a Vásárló egyetért az alábbi szerződési feltételekkel, valamint a Panaszkezelési Szabályzattal. Az Általános Szerződési Feltételek és a Panaszkezelési Szabályzat itt tölthető le, illetve az Eladó telephelyein tekinthető meg.

Általános Szerződési Feltételek

Az áru szállítása és átadása

A megrendelt árut postán, vagy a felkínált egyéb szállítási lehetőségek közül Ön által kiválasztott módon szállítjuk le. A postaköltség/sz­állítási díj egyedi esetekben a megrendelt áru súlya vagy a küldemény méretei függvényében eltérő lehet. Csomagolási díjat nem számolunk fel.

Arra az esetre, ha a Vásárló nem venné át az árut, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés végső árát megemelje az áru újbóli leszállításával kapcsolatos további szállítási költséggel.

Fizetés

 • banki átutalással: Banki átutalással történő fizetés esetén várja meg a fizetéssel kapcsolatos információkat tartalmazó visszaigazoló e-mailt. Az áru fizikai átadására csak a vételárfizetéshez megadott számlán történt jóváírást követően kerülhet sor. Banki átutalással történő fizetés esetén egyedi azonosítóként a megrendelés számát tüntesse fel. Csekkes és postautalványos fizetést nem fogadunk el.
 • utánvéttel (készpénzfizetés az áru átvételekor): A vételár kifizetésére a kézbesítő (Magyar Posta, esetleg más fuvarozó) általi leszállításakor kerül sor.
 • készpénzfizetés személyes átvétel esetén: A vételár kifizetésére a személyes átvétel helyszínén kerül sor.

Szállítási határidők

Eltérő értelmű rendelkezés hiányában a szállítási határidő általában 5 nap. Abban az esetben, ha az általunk kínált áru nincs raktáron, a „nincs raktáron“, vagy az „elfogyott“, illetve a „nem elérhető“ kifejezések valamelyikével jelöljük meg – ilyen áru megrendelésére nincs mód. Minden árucikk esetében konkrét szállítási időt és raktári rendelkezésre állás adatot tüntetünk fel.

Egyéb rendelkezések

Személyes adatok védelme

A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a megrendelés tárgyának teljesítéséhez, valamint marketing céllal (különösen üzleti jellegű tájékoztatások megküldéséhez) összegyűjtse és kezelje a személyes adatait. Jelen hozzájárulás az Eladó címére megküldött írásos letiltás útján vonható vissza. A Vásárló személyes adatai a Cseh Köztársaság hatályos jogi szabályozásával, különösen pedig a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 sz. törvénnyel összhangban kerül feldolgozásra.

Internetes rendelés

Megrendelése létrehozását (elküldését) követően a Vásárló elektronikus úton automatikus visszaigazolást kap a megrendelése beérkezéséről. A megrendelés elfogadásáról a Vásárló külön visszaigazolást kap, amely tartalmazza a további kapcsolattartás módjára és a megrendelt áru pontos meghatározására, illetve árára vonatkozó információkat.

A Vásárló egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés távközlési eszközök alkalmazásával kerül megkötésre. Az adásvételi szerződés a megrendelés Eladó általi elfogadó visszaigazolásával jön létre, a szerződés tartalmát a hatályos „Általános szerződési feltételek” és a megrendelés Eladó általi elfogadó visszaigazolása együtt képezi. A vásárló adásvételi szerződés megkötéséhez igénybe vett távközlési eszközök használatával kapcsolatosan felmerülő költségeit (Internet-csatlakozás, telefonhívások stb.) a Vásárlót terhelik.

Az áruval kapcsolatosan a webes felületen megjelentetett valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű, és az adott áru vonatkozásában az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni. A cseh Polgári Törvénykönyv 1732 szakaszának (2) bekezdésében szereplő rendelkezéseinek alkalmazására nem kerül sor.

A megrendelés Eladónak történő továbbítása előtt a Vásárlónak lehetősége nyílik az általa megadott adatok leellenőrzésére, éspedig figyelembe véve a Vásárló által a megrendelés során hibásan bevitt adatok ellenőrzésének és javításának lehetőségét is. A kézbesítési cím pontatlanságát, hiányosságát a rendelési rendszer észleli, ilyen esetben Eladó munkatársai felveszik a megrendelővel a kapcsolatot .

A Vevő a megrendelései elfogadásáról, és kiszállításáról e-mail üzeneteket kap, amelyeket ily módon belátása szerint elmenthet, tárolhat. Az „Általános szerződési feltételek” hatályos szövege a jelen oldal alján lévő linkről letölthető, elmenthető.

A vásárló egyéb kívánsága

Azokra az esetekre, amikor a Vásárló a megrendelés megjegyzés rovatában egyedi kívánságot vagy más kérést tüntet fel, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelt áru átadásának pillanatáig bármikor elálljon a szerződéstől. Az árak érvényessége

Az árucikkek árai naponta frissítésre kerülnek, ellenőrzésükre az adott konkrét tételeknél nyílik mód, és a megrendelés pillanatával érvényesek.

Előlegfizetés

A kizárólag rendelhető és nagyobb költségvonzatú egyedi árucikkek esetén a Vásárló köteles még az áru továbbítása előtt általában az áru vételára 40%-ának megfelelő előleget, vagy az áru teljes vételárát kifizetni az Eladónak. Nagyobb költségvonzat alatt a 100.000 forintot meghaladó értékű megrendelések értendők. Ilyen esetekre az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés tényét személyesen vagy telefonon igazoltassa vissza a Vásárlóval.

Akciós ajánlatok

Az akciók & kedvezmények, végkiárusítások szekció a különböző termékkategóriákba tartozó akciós áruk áttekintését tartalmazza. Ezek a legnagyobb kedvezmények és legérdekesebb akciók! A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek.

Számla és jótállási jegy

A számla minden esetben a küldemény vagy a személyes értékesítés részét képezi. A jótállási jegy a gyártó által megszabott feltételeknek megfelelően kerül kiállításra. Jótállási és Panaszkezelési Feltételek

Minden itt nem említett kérdést a hatályos cseh Polgári Törvénykönyv és a cseh fogyasztóvédelmi törvény szabályoz. Vállalkozói tevékenység keretén belül vásárolt árucikkekkel kapcsolatos panasz esetén irányadónak a hatályos cseh Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései tekintendők.

A küldemény átvétele

Az Eladó azt javasolja, hogy sérült küldemény esetén a Vásárló ne vegye azt át, és lépjen kapcsolatba az Eladó panaszkezelési osztályával. Sérült küldemény átvétele esetén a panaszkezelésre a fuvarozó társaság bevonásával kerül sor. Az áru átvételét követően ajánlott az árut haladéktalanul ellenőrizni, és az esetlegesen feltárt hiányosságokról mielőbb írásban tájékoztatni az Eladót az info@xhaztartas.hu e-mail címen (ez a leggyorsabb megoldás), vagy az Eladó telephelyének címére postai úton megküldött levélben. A hiba ismertetésének módja, valamint az összes többi szükséges információt a „Panaszkezelés" részben olvasható.

Tájékoztatás a kellékszavatos­ságról

A Vásárló a termék meghibásodása esetén az Eladótól javítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára a másik igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár csökkentését vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval. A termék átvételétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igény már nem érvényesíthető.

A termék átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A termék átvételétől számított hat hónap eltelte után azonban vita esetén már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a termék átvételekor is megvolt.

Tájékoztatás a termékszavatos­ságról

A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a kellékszavatos­ságnál meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszíti. Termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából e­red.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszava­tossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Tájékoztatás a jótállásról

A jótállás keretében az Eladó arra vállal kötelezettséget, hogy az áru bizonyos ideig használható lesz a szokásos célokra, illetve megőrzi a szokásos tulajdonságait. A kötelező jótállás alá tartozó árura egy év jótállás vonatkozik. Egyéb árura akkor vonatkozik jótállás, ha az árun, annak csomagolásán, az áruhoz tartozó útmutatóban, vagy reklámban szerepel a jótállási idő. A jótállás vonatkozhat az áru egyes alkotórészeire is. Amennyiben a termék a reá vonatkozó jótállási idő alatt meghibásodik, úgy az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után keletkezett.

A jótállási idő az adott áru Vevő részére történő átadásának napján kezdődik.

Kötelező jótállás

Kötelező jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló a kellékszavatos­ságnál ismertetett jogokkal élhet, az ott ismertetett feltételekkel (elsősorban javítást vagy cserét igényelhet, illetve másodsorban a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől).

Az átvételtől számított három munkanapon belüli meghibásodás esetén a Vásárló kérésére az Eladó köteles az árut kicserélni feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő az árunak vagy az áru részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) árura (alkotórészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A hibás teljesítésből fakadó jogok nem vonatkoznak a:

 • a mindennapos használatából eredő elhasználódásra
 • termék nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra
 • helytelen tárolásból eredő hibákra
 • mechanikus sérülésből és kopásból, vagy külső hatás (tűz, víz, homok, stb.) okozta hibákra.

A kedvezményes áron forgalmazott árucikkek esetében a jótállás nem vonatkozik mindazon hibákra, amelyek miatt a termék kedvezményes áron került forgalmazásra. Az ilyen hiba feltüntetésre kerül a számlán vagy a jótállási jegyen.

Jogos panasz esetén a Vásárló szükséges ráfordításainak megtérítésére jogosult. Az Eladó nem felel a termék működése vagy meghibásodása okozta károkért. Az Eladó továbbá nem felel az áru olyan esetleges hibáiért, amelyekre a Vásárlót az adásvételi szerződés megkötésekor figyelmeztette, és az az áru átvételét ennek ellenére nem utasította vissza, továbbá azon hibákért, amelyeket a Vásárló okozott.

Panaszkezelés

Az exclusive essential export s.r.o. cégtől vásárolt áruval kapcsolatos panasz esetén a Vásárló részére a következőket javasoljuk:

 • telefonon vagy elektronikus levélben tájékoztassa cégünket a panaszáról, vagy az áru visszaszolgál­tatásával kapcsolatos igényéről. Munkatársaink biztosítják az áru visszaszállítását Öntől cégünk raktárába, ahol sor kerül a panaszával kapcsolatos ügyintézésre.
 • vagy küldje vissza ajánlott küldeményként az árut (ne utánvéttel) cégünk címére (Sedláčkova 472, Písek, 39701, Czech Republic), és a küldeményhez csatolja panasza leírását, illetve kapcsolattartási címeit (telefon, e-mail)

A kifogásolt áruval együtt juttassa vissza cégünknek a hibával esetlegesen összefüggő összes alkatrészt, a hiba leírását, az esetleg csak időnként jelentkező hiba megnyilvánulásainak bizonyítékait, a kapcsolattartási címeit (telefon, e-mail), tájékoztasson minket a panaszával kapcsolatosan érvényesíteni kívánt jogairól, továbbá továbbítsa a számunkra (másolati példányban) a számlát, valamint a jótállási jegyet (amennyiben mellékelve volt).

Postai visszaküldés esetén a kifogásolt árut biztonságos csomagolásban, értékes küldeményként (ne utánvéttel) továbbítsa cégünknek. A feltüntetett ajánlások nem befolyásolják a fogyasztó hatályos szerkesztésű Polgári Törvénykönyvből és „Fogyasztóvédelmi“ törvényből következő jogait, és csupán a termékkel kapcsolatos leggyorsabb ügyintézést szolgálják.

Az Eladó a benyújtásra került dokumentumok és a reklamált áru telephelyére történő beérkezésekor panaszkezelési eljárást folytat le, amelyről írásos jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben

 • Eladó a panaszt megalapozatlannak találja, úgy elutasítja azt, és a kifogásolt árut visszajuttatja a Vásárlónak
 • a panasz megalapozottként kerül kiértékelésre, úgy annak szabályszerű elintézését követően az Eladó visszaszolgáltatja az árut a Vásárlónak.

A szavatossági igény benyújtásának időpontjáról, a vizsgálat eredményéről, továbbá a javítás elvégzéséről, illetve időtartamáról, esetleg a panasz ügyintézésének módjáról az Eladó írásos igazolást – panaszkezelési jegyzőkönyvet – küld elektronikusan a Vásárló részére.

Ha az Eladó és a Vásárló nem állapotnak meg ennél hosszabb határidőről, a panaszkezelési eljárást, beleértve a hiba megszüntetését is, felesleges késlekedés nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell lezárni. E határidő lejártát követően a Vásárló észszerű árengedményt kérhet a vételárból, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől.

A megrendelés törlése

A megrendelés Vásárló általi törlése

Megrendelését a Vásárló az ügyfélszolgálat telefonszámán, esetleg az info@xhaztartas.hu e-mail címre megküldött elektronikus levél formájában törölheti, éspedig egészen addig, amíg nem kap értesítést az áru leszállításának megkezdéséről. Írásos formában a megrendelés törlésének tartalmaznia kell a megrendelés számát. Ez a szám a megrendelés sikeres továbbítását követően a Vásárló kapcsolattartási e-mail címére beérkező automatikus válaszban található.

A megrendelés Eladó általi törlése

Az eladó fenntartja az adásvételi szerződéstől való elállás jogát arra az esetre, ha a Vásárló ismételten nem veszi át a küldeményt. Az elállás előtt az Eladó minden esetben köteles tájékoztatni a Vásárlót e tényről.

Elállás távollévők között kötött szerződéstől

A Vásárló az érvényes jogi szabályozással összhangban a kézhezvételtől számított 14 napon belül jogosult indok feltüntetése nélkül elállni az adásvételi szerződéstől. Használatba nem vett áru esetén a kézhezvételtől számított 30 napos kiterjesztett elállási lehetőséget kínálunk. A Vásárló e határidőn belül köteles megküldeni az Eladó részére az elállásra vonatkozó nyilatkozatát. Ezt követően a Vásárló haladéktalanul, legkésőbb azonban az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül, saját költségére vagy cégünk árubegyűjtési szolgáltatásának igénybe vételével visszaszolgáltatja az Eladónak az árut. Az Eladó az adásvételi szerződés felmondásától számított 14 napos határidőn belül, legkorábban azonban a visszaszolgáltatott áru Eladó általi átvételének pillanatában, vagy ha a Vásárló bizonyítja, hogy a visszaszolgáltatott árut elküldte az Eladónak, visszafizeti a Vásárló részére a vételárat. A Vásárló az áru vételára mellett az Eladónak kifizetett szállítási díj megtérítésére is jogosult, ennek mértéke azonban nem haladhatja meg az Eladó által felkínált szállítási lehetőségek közül a legolcsóbb szállítási mód díját.

Az elállási nyilatkozatát a Vásárló postán a következő címre küldheti el: Exclusive Essential Export, Sedláčkova 472, Písek 39701, Czech Republic tel.: +3612–344051 (ami egyben a visszaszolgáltatott áru elküldésére szolgáló cím is), vagy e-mailben a következő címre: info@xhaztartas.hu. Ehhez a Vásárló az Eladó Adásvételi szerződés felmondási formanyomtatványát is igénybe veheti, amely itt tölthető le. Az adásvételi szerződéstől való elállást az Eladó a következő esetekben utasíthatja el:

 • a szerződéstől való elállási szándékáról szóló értesítés elküldését követő 14 napon belül a Vásárló nem küldi vissza az Eladó részére az árut
 • olyan audio vagy videó anyagról, esetleg számítógépes programról van szó, amelynek a Vásárló megsértette az eredeti csomagolását
 • ha megsérült az áru eredeti higiénikus csomagolása
 • ha az árut fogyasztónak nem minősülő vállalkozó vagy jogi személy vásárolta (Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti eljárás)

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a Vásárló pénz-visszafizetési igényébe.

Vitarendezés

Panaszaival a mielőbbi vitarendezés érdekében kérjük forduljon ügyfélszolgála­tunkhoz telefonon (+36–1–2344051) vagy e-mailben ( info@xhaztartas.hu), ahol mindent elkövetünk azért, hogy a problémákat megoldjuk és a vitás kérdéseket rendezzük.

Az online adásvételi szerződésekből eredő fogyasztói jogviták, valamint az egyéb vitás kérdések rendezéséhez online vitarendezési platform is a Vevők rendelkezésére áll: https://ec.europa.eu/…rs/odr/main/?… A Vásárló a panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Záró rendelkezések

A www.xhaztartas,hu webáruház tárhelyszolgál­tatója a Black Dolphin s.r.o. (telephelye: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1., Cseh Köztársaság, e-mail címe: info@server247.cz) Jelen Általános Szerződési Feltételek2019. 04. 05-én lép hatályba. A Panaszkezelési Szabályzat és az Általános Szerződési Feltételek változtatásának joga fenntartva.

Letölthető dokumentumok:

 • 2019. 04. 05-től érvényes Általános Szerződési Feltételek – PDF
 • Adásvételi szerződés felmondási formanyomtatvány – PDF

A megrendeléssel, vásárlással, vagy szolgáltatás kérés létrehozásával Ön elfogadja az Adatvédelmi Iránnyelvekből és a GDPR-ből eredő jogok és kötelezettségek teljesítését is. További információ ITT

sticky01

PANASZTÉTEL GOND NÉLKÜL

Panasztétel gond nélkül, csak írjon nekünk

További információ
sticky02

30 napon belül a pénzt VISSZAFIZETJÜK

Elégedettségi garancia!

További információ
Webhelyünknek cookie-ra van szüksége a megfelelő működéshez és Ön beleegyezik abba, hogy továbbra is használja őket. További információt itt talál a beállításáról.