info@xhaztartas.hu

Vásárlási feltételek

Bevezető rendelkezések

Az eladó az exclusive essential export s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, székhelye: V jámě 1371/8, 110 00 Prága – Nové Město, KSH-szám: 24148466, adószám: CZ24148466.A tár­saság bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 183099 lajstrom­számon (a továbbiakban: „Eladó“).

Az Eladó a webáruházat a www.xajandek.hu weboldal (a továbbiakban „honlap“) webes felületén üzemelteti (a továbbiakban: „webes felület“). Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek nyelve a cseh nyelv. Az adásvételi szerződés megkötésére cseh nyelven van lehetőség. Az áru Eladótól, vagy fuvarozótól történő átvételével a Vásárló egyetért az alábbi szerződési feltételekkel, valamint a Panaszkezelési Szabályzattal. Az Általános Szerződési Feltételek és a Panaszkezelési Szabályzat itt tölthető le, illetve az Eladó és az Eladó telephelyein tekinthető meg.

Általános Üzleti Feltételek

Az áru szállítása és átadása

A megrendelt árut postán, vagy a felkínált egyéb szállítási lehetőségek közül Ön által kiválasztott módon szállítjuk le. A postaköltség/sz­állítási díj egyedi esetekben a megrendelt áru súlya vagy a küldemény méretei függvényében eltérő lehet. Csomagolási díjat nem számolunk fel.

Arra az esetre, ha a Vásárló nem venné át az árut, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés végső árát megemelje az áru újbóli leszállításával kapcsolatos további postaköltséggel.

Fizetés

 • banki átutalással: Banki átutalással történő fizetés esetén várja meg a fizetéssel kapcsolatos információkat tartalmazó visszaigazoló e-mailt. Az áru fizikai átadására csak a vételár fenti számlán történt jóváírását követően kerülhet sor. Banki átutalással történő fizetés esetén egyedi azonosítóként a megrendelés számát tüntesse fel. Csekkes és postautalványos fizetést nem fogadunk el.
 • utánvéttel (készpénzfizetés az áru átvételekor): Az áru kifizetésére a kézbesítő (Magyar Posta, esetleg más fuvarozó) általi leszállításakor kerül sor.
 • készpénzfizetés személyes átvétel esetén: Az áru kifizetésére a személyes átvétel helyszínén kerül sor.

Szállítási határidők

Eltérő értelmű rendelkezés hiányában a szállítási határidő általában 5 nap. Abban az esetben, ha az általunk kínált áru nincs raktáron, a „nincs raktáron“, vagy az „elfogyott“, illetve a „nem elérhető“ kifejezések valamelyikével jelöljük meg – ilyen áru kosárba helyezésére és megrendelésére nincs mód. Minden árucikk esetében konkrét szállítási időt és raktári rendelkezésre állás adatot tüntetünk fel.

Egyéb rendelkezések

Személyes adatok védelme

A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a megkötésre kerülő adásvételi szerződés tárgyának teljesítéséhez, valamint marketing céllal (különösen üzleti jellegű tájékoztatások megküldéséhez) összegyűjtse és kezelje a személyes adatait. Jelen hozzájárulás az Eladó címére megküldött írásos letiltás útjával vonható vissza. A Vásárló személyes adatai a Cseh Köztársaság érvényes jogi szabályozásával, különösen pedig a személyes adatok védelméről szóló 101/200 Tt. sz. törvénnyel összhangban kerül feldolgozásra.

Internetes rendelés

Megrendelése létrehozását (elküldését) követően a Vásárló elektronikus úton automatikus választ kap. E válasz tartalmazza a megrendelést sikeres továbbításra, valamint a további kapcsolattartás módjára és a megrendelt áru pontos meghatározására, illetve árára vonatkozó információkat. A megrendelés visszaigazolására csak az Eladó munkatársa általi, telefonon közölt vagy e-mailben megküldött visszaigazolással kerül sor.

A Vásárló egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés távközlési eszközök alkalmazásával kerül megkötésre. A vásárló adásvételi szerződés megkötéséhez igénybe vett távközlési eszközök használatával kapcsolatosan felmerülő költségeit (Internet-csatlakozás, telefonhívások stb.) a Vásárlót terhelik.

Az áruval kapcsolatosan a webes felületen megjelentetett valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű, és az adott áru vonatkozásában az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732 szakaszának (2) bekezdésében szereplő rendelkezéseinek alkalmazására nem kerül sor.

A megrendelés Eladónak történő továbbítása előtt a Vásárlónak lehetősége nyílik az általa megadott adatok leellenőrzésére, éspedig figyelembe véve a Vásárló által a megrendelés során hibásan bevitt adatok ellenőrzésének és javításának lehetőségét is.

A vásárló egyéb kívánsága

Azokra az esetekre, amikor a Vásárló a megrendelés megjegyzés rovatában egyedi kívánságot vagy más kérést tüntet fel, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelt áru átadásának pillanatáig bármikor elálljon a szerződéstől. Az árak érvényessége

Az árucikkek árai naponta frissítésre kerülnek, ellenőrzésükre az adott konkrét tételeknél nyílik mód, és a megrendelés pillanatával érvényesek.

Előlegfizetés

A kizárólag rendelhető és nagyobb költségvonzatú egyedi árucikkek esetén a Vásárló köteles még az áru továbbítása előtt általában az áru vételára 40%-ának megfelelő vissza nem térítendő előleget, vagy az áru teljes vételárát kifizetni az Eladónak. Nagyobb költségvonzat alatt a 100.000 forintot meghaladó értékű megrendelések értendők. Ilyen esetekre az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés tényét ideális esetben személyesen vagy telefonon igazoltassa vissza a Vásárlóval.

Akciós ajánlatok

Az akciók & kedvezmények, végkiárusítások szekció a különböző termékkategóriákba tartozó akciós áruk áttekintését tartalmazza. Ezek a legnagyobb kedvezmények és legérdekesebb akciók! A fel­tüntetett árak visszavonásig érvényesek. Számla és Jótállási jegy

A számla minden esetben a küldemény vagy a személyes értékesítés részét képezi. A jótállási jegy a gyártó által megszabott feltételeknek megfelelően kerül kiállításra. Abban az esetben, ha a szállítmány kizárólag számlát tartalmaz, az egyben jótállási jegyként is működik.

Jótállási és Panaszkezelési Feltételek

Minden itt nem említett kérdést a hatályos szerkesztésű Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvény szabályoz. Vállalkozói tevékenység keretén belül vásárolt árucikkekkel kapcsolatos panasz esetén irányadónak a hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései tekintendők.

A küldemény átvétele

Az Eladó azt javasolja, hogy sérült küldemény esetén a Vásárló ne vegye azt át, és lépjen kapcsolatba az Eladó panaszkezelési osztályával. Sérült küldemény átvétele esetén a panaszkezelésre a fuvarozó társaság bevonásával kerül sor. Az áru átvételét követően ajánlott az árut haladéktalanul leellenőrizni, és az esetlegesen feltárt hiányosságokról mielőbb írásban tájékoztatni az Eladót az info@xajandek.hu e-mail címen (a leggyorsabb megoldás), vagy a Vevő telephelyének címére postai úton megküldött levélben. A hiba ismertetésének módja, valamint az összes többi szükséges információt a „Panaszkezelés" cikkben olvasható.

Szavatossággal kapcsolatos jogok, e jogok gyakorlásának feltételei

A hibás teljesítésből fakadó jogokat a Polgári Törvénykönyv 2161. és egyéb szakaszai határozzák meg. A vásárlót többek között a következő jogok illetik meg: Az Eladó felel a Vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru nem tartalmaz semmilyen hibát, továbbá a felek megállapodtak abban, hogy az áru átvételét követő hat hónapon belül jelentkező hibák is úgy tekintendők, hogy már az áru átvételekor jelen voltak. A Vásárló jogosult a fogyasztási cikkeken az átvételüktől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hibák reklamálására. Az értékesítési dátuma a számlabizonylaton, esetleg a jótállási jegyen kerül feltüntetésre. Az értékesítést követő 6 hónapon belül jelentkező hibák A leszállítás/ér­tékesítés időpontjától számított 6 hónapon belül felmerülő hiba esetén a Vásárló jogosult arra, hogy új, hibátlan áru leszállítását kérje, kivéve azon eseteket, amikor ez a hiba jellegéből fakadóan nem ésszerű követelmény. Abban az esetben, ha a hiba csak az áru egy bizonyos részét érinti, a Vásárló kérheti e rész cseréjét. Amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat az adásvételi szerződéstől.

Az értékesítést követő 6 hónapon túl jelentkező hibák

A hibás teljesítés az adásvételi szerződés súlyos megszegésének minősül.

Abban az esetben, ha az áru hibája az adásvételi szerződés jelentős megszegésének minősül, a Vásárló a következő lehetőségek közül választhat:

 • A hiba megszüntetése új áru vagy a hiányzó áru leszállításával
 • A hiba megszüntetése az áru megjavítása révén
 • Ésszerű kedvezmény nyújtása
 • Elállás az adásvételi szerződéstől

A kiválasztott opcióról a Vásárló panasza beterjesztésekor tájékoztatja az Eladót, és a szóban forgó információ jegyzőkönyvezés­re kerül.

A hibás teljesítés nem minősül az adásvételi szerződés súlyos megszegésének.
Abban az esetben, ha az áru hibája nem minősül az adásvételi szerződés jelentős megszegésének, a Vásárló a következő lehetőségek közül választhat:

 • A hiba megszüntetés
 • Ésszerű kedvezmény nyújtása

A hibás teljesítésből fakadó jogok nem vonatkoznak a:

 • standard használatából eredő hibákra
 • termék nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra
 • helytelen tárolásból következő hibákra
 • mechanikus sérülésből és kopásból, vagy természeti katasztrófa (tűz, víz, homok, stb.) következő hibákra.

A kedvezményes áron forgalmazott árucikkek esetében a jótállás nem vonatkozik mindazon hibákra, amelyek miatt a termék kedvezményes áron került forgalmazásra. Az ilyen hiba feltüntetésre kerül a számlán vagy a jótállási jegyen.

Jogos panasz esetén a Vásárló célszerű ráfordításainak megtérítésére jogosult. Az Eladó nem felel a termék működése vagy meghibásodása okozta károkért. Az Eladó tovább nem felel az áru olyan esetleges hibáiért, amelyekre a Vásárlót az adásvételi szerződés megkötésekor figyelmeztette, és az az áru átvételét ennek ellenére nem utasította vissza, továbbá azon hibákért, amelyeket a Vásárló okozott. Használt áru esetén az Eladó nem felel az áru Vásárló általi átvétel előtti használata vagy kopása okozta hibáiért.

Panaszkezelés

Az exclusive essential export s.r.o. cégtől vásárolt áruval kapcsolatos panasz esetén a Vásárló részére a következőket javasoljuk:

 • tájékoztassa cégünket a panaszáról, vagy az áru visszaszolgál­tatásával kapcsolatos igényéről. Ügyfélkezelő munkatársaink biztosítják az áru visszaszállítását Öntől cégünk raktárába, ahol sor kerül a panaszával kapcsolatos ügyintézésre.
 • vagy tájékoztassa panaszáról e-mailben, írásban vagy személyesen cégünk píseki fiókját, exclusive essential export, Sedláčkova 472, Písek, 39701, Czech Republic
 • küldje vissza ajánlott küldeményként az árut (ne utánvéttel) cégünk címére, és a küldeményhez csatolja panasza okát, illetve a címét

A megreklamált áruval együtt juttassa vissza cégünknek a hibával esetlegesen összefüggő összes alkatrészt, a hiba leírását, az esetleg csak időnként jelentkező hiba megnyilvánulásainak bizonyítékait, a kapcsolattartási címeit (telefon, e-mail), tájékoztasson minket a panaszával kapcsolatosan érvényesíteni kívánt jogairól, továbbá továbbítsa a számunkra (másolati példányban) a számlát, valamint a jótállási jegyet (amennyiben mellékelve volt).

A megreklamált árut biztonságos csomagolásban, értékes küldeményként (ne utánvéttel) továbbítsa cégünknek.

A feltüntetett ajánlások nem befolyásolják a fogyasztó hatályos szerkesztésű Polgári Törvénykönyvből és „Fogyasztóvédelmi“ törvényből következő jogait, és csupán a termékkel kapcsolatos leggyorsabb ügyintézést szolgálják.

Az Eladó a benyújtásra került dokumentumok és a reklamált áru futólagos megtekintését követően

– a panaszt megalapozottnak ismeri el, és a helyszínen panaszkezelési eljárást kezdeményez, amelyről írásos jegyzőkönyvet vesz fel

 • a panaszt megalapozatlannak találja, a helyszínen elutasítja és a megreklamált árut visszaadja a Vásárlónak
 • a megreklamált árut szakvéleményeztetés céljával átveszi, majd ennek eredménye alapján a panasz vagy megalapozottként kerül kiértékelésre, majd szabályszerűen intézésre, vagy elutasításra kerül, és az Eladó visszaszolgáltatja az árut a Vásárlónak.

A szavatossági igény benyújtásának időpontjáról, továbbá a javítás elvégzéséről, illetve időtartamáról, esetleg a panasz ügyintézésének módjáról az Eladó írásos igazolást – panaszkezelési jegyzőkönyvet állít ki a Vásárló részére.

Ha az Eladó és a Vásárló nem állapotnak meg ennél hosszabb határidőről, a panaszkezelési eljárást, beleértve a hiba megszüntetését is, felesleges késlekedés nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell lezárni. E határidő lejártát követően a Vásárló ésszerű árengedményt kérhet a vételárból, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől.

A megrendelés törlése

A megrendelés Vásárló általi törlése

Megrendelését a Vásárló az ügyfélszolgálat telefonszámán, esetleg az info@xajandek.hu e-e-mail címre megküldött elektronikus levél formájában törölheti, éspedig egészen az áru Vásárló részére történő leszállításának munkatársaink általi megtervezésének pillanatáig. Írásos formában a megrendelés törlésének tartalmaznia kell a megrendelés számát. Ez a szám a megrendelés sikeres továbbítását követően a Vásárló kapcsolattartási e-mail címére beérkező automatikus válaszban található. A megrendelés Eladó általi törlése

Az Eladó jogosult a megrendelés vissza nem igazolására, vagy a megrendeléstől való elállásra, lásd a „Elállás távollevők között kötött szerződéstől“. Az eladó fenntartja az adásvételi szerződéstől való elállás jogát arra az esetre, ha a Vásárló ismételten nem veszi át a küldeményt. Az elállás előtt az Eladó minden esetben köteles tájékoztatni a Vásárlót e tényről.

Elállás távollévők között kötött szerződéstől

A Vásárló az érvényes jogi szabályozással összhangban a kézhezvételtől számított 14 napon belül jogosult indok feltüntetése nélkül elállni az adásvételi szerződéstől. Nem használt áru esetén a kézhezvételtől számított 30 napos kiterjesztett elállási lehetőséget kínálunk. A Vásárló e határidőn belül köteles megküldeni az Eladó részére az elállásra vonatkozó nyilatkozatát. Ezt követően a Vásárló haladéktalanul, legkésőbb azonban az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül, saját költségére vagy cégünk ingyenes árubegyűjtési szolgáltatásának igénybe vételével visszaszolgáltatja az Eladónak az árut. Az Eladó az adásvételi szerződés felmondásától számított 14 napos határidőn belül, legkorábban azonban a visszaszolgáltatott áru Eladó általi átvételének pillanatában, vagy ha a Vásárló bizonyítja, hogy a visszaszolgáltatott árut elküldte az Eladónak, visszafizeti a Vásárló részére a vételárat. A Vásárló az áru vételára mellett az Eladónak kifizetett szállítási díj megtérítésére is jogosult, ennek mértéke azonban nem haladhatja meg az Eladó által felkínált szállítási lehetőségek közül a legolcsóbb szállítási mód árát.

Az adásvételi szerződéstől való elállását a Vásárló postán a következő címre küldheti el: Exclusive Essential Export, Sedláčkova 472, Písek 39701, Czech Republic tel.: +3612–344051 (ami egyben a visszaszolgáltatott áru elküldésére szolgáló cím is), vagy e-mailben a következő címre: info@xajandek.hu. Ehhez a Vásárló az Eladó Adásvételi szerződés felmondási formanyomtatványát is igénybe veheti, amely itt tölthető le. Az adásvételi szerződéstől való elállást az Eladó a következő esetekben utasíthatja el:

 • a szerződéstől való elállási szándékáról szóló értesítés elküldését követő 14 napon belül a Vásárló nem küldi vissza az Eladó részére az árut
 • olyan audio vagy videó anyagról, esetleg számítógépes programról van szó, amelynek a Vásárló megsértette az eredeti csomagolását
 • ha megsérült az áru eredeti higiénikus csomagolása
 • ha az árut vállalkozó vagy jogi személy vásárolta (Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti eljárás)

Az árun keletkezett kár értékét az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a Vásárló pénz-visszafizetési igényébe.

Záró rendelkezések

Jótállási időn belüli érvényesítésük elmaradása esetén a hibás teljesítésből következő jogok az érvényüket veszítik. Jelen Panaszkezelési Szabályzat 2014. 01. 01-jén lép hatályba. A Panaszkezelési Szabályzat és az Általános Üzleti Feltételek változtatásának joga fenntartva.

Letölthető dokumentumok:

A megrendeléssel, vásárlással, vagy szolgáltatás kérés létrehozásával Ön elfogadja az Adatvédelmi Iránnyelvekből és a GDPR-ből eredő jogok és kötelezettségek teljesítését is. További információ ITT: [/szemelyes-adatok-vedelme.html]

sticky01

PANASZTÉTEL GOND NÉLKÜL

Panasztétel gond nélkül, csak írjon nekünk

További információ
sticky02

30 napon belül a pénzt VISSZAFIZETJÜK

Elégedettségi garancia!

További információ
Webhelyünknek cookie-ra van szüksége a megfelelő működéshez és Ön beleegyezik abba, hogy továbbra is használja őket. További információt itt talál a beállításáról.